Ταινίες Μέτρησης OneTouch® Vita®

Vita-TS

Οι Ταινίες Μέτρησης OneTouch® Vita® προορίζονται για χρήση με το Μετρητή Σακχάρου Αίματος OneTouch® Vita®, για την ποσοτική μέτρηση του σακχάρου σε πρόσφατο δείγμα τριχοειδικού ολικού αίματος.

Οι Ταινίες Μέτρησης OneTouch® Vita® προορίζονται για μέτρηση από την άκρη του δαχτύλου, την παλάμη και το αντιβράχιο.

Χαρακτηριστικά των OneTouch® Vita®:

Μεγάλη ταχύτητα μέτρησης – 5 δευτερόλεπτα
Αυτόματη απορρόφηση του αίματος από το άκρο της ταινίας μέτρησης
Εύχρηστες ταινίες που μπορείτε να αγγίξετε

Προβλεπόμενη χρήση:

Το σύστημα OneTouch® Vita® είναι βαθμονομημένο έτσι, ώστε να δίνει τη δυνατότητα εύκολης σύγκρισης με αποτελέσματα εργαστηριακών μεθόδων.

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάζετε πάντα το ένθετο συσκευασίας.

Αποθήκευση και Χειρισμός

 • Αποθηκεύετε το φιαλίδιο των ταινιών μέτρησης σε δροσερό και ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία κάτω από 30°C (86°F). Διατηρείτε μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και θερμότητα, αλλά όχι στο ψυγείο.
 • Διατηρείτε τις ταινίες μέτρησης μόνο στο αρχικό τους φιαλίδιο. Για να αποφύγετε τυχόν φθορές ή μόλυνση, μην τις μεταφέρετε σε νέο φιαλίδιο ή άλλο δοχείο.
 • Μην ανοίγετε το φιαλίδιο των ταινιών μέτρησης, παρά μόνο όταν είστε έτοιμοι για τη μέτρηση. Ανοίγετε το φιαλίδιο μόνο για να αφαιρέσετε ταινίες μέτρησης.
 • Όταν αφαιρείτε μια ταινία μέτρησης από το φιαλίδιο, κλείνετε πάλι αμέσως καλά το καπάκι. Χρησιμοποιείτε τις ταινίες μέτρησης αμέσως μόλις τις βγάζετε από το φιαλίδιο.
 • Μη χρησιμοποιείτε ταινίες μέτρησης από φιαλίδιο που έχει υποστεί ζημιά ή έχει μείνει ανοιχτό.
 • Όταν ανοίγετε πρώτη φορά το φιαλίδιο, σημειώνετε πάνω στην ετικέτα του την ημερομηνία απόρριψης – έξι μήνες από το πρώτο άνοιγμα του φιαλιδίου.
 • Μη χρησιμοποιείτε ταινίες μέτρησης μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο ή την ημερομηνία απόρριψης, ανάλογα με το ποια προηγείται.
 • Μην επιτρέπετε η ταινία μέτρησης να έρχεται σε επαφή με σκόνη, τροφή ή υγρά.
 • Μπορείτε να αγγίζετε την ταινία μέτρησης οπουδήποτε στην επιφάνειά της με καθαρά, στεγνά χέρια.
 • Μη λυγίζετε, μην κόβετε και μην αλλοιώνετε με οποιονδήποτε τρόπο την ταινία μέτρησης.
 • Οι ταινίες μέτρησης προορίζονται για μόνο μία χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ξανά μια ταινία μέτρησης που έχει πάνω της αίμα ή διάλυμα ελέγχου.
 • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής και οι ταινίες μέτρησης βρίσκονται περίπου στην ίδια θερμοκρασία.
 • Χρησιμοποιείτε την ταινία μέτρησης μόνο με το Διάλυμα Ελέγχου OneTouch® Vita® ή δείγμα αίματος.
 • Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, μην επιστρέφετε τη χρησιμοποιημένη ταινία μέτρησης στο φιαλίδιο.