Διάλυμα Ελέγχου

Βελόνες OneTouch® UltraSoft™
Διάλυμα Ελέγχου
 

Το Διάλυμα Ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιείται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, όποτε υποψιάζεστε ότι ο μετρητής ή οι ταινίες μέτρησης δεν λειτουργούν σωστά, και κάθε φορά που ανοίγετε ένα καινούριο φιαλίδιο ταινιών μέτρησης. Το διάλυμα ελέγχου συνιστάται επίσης για εξάσκηση στη χρήση του Συστήματος OneTouch® σας.
 

Διάλυμα Ελέγχου OneTouch® Ultra®

Το Διάλυμα Ελέγχου OneTouch® Ultra® προορίζεται για χρήση μόνο με τις Ταινίες Μέτρησης OneTouch® Ultra® FastDraw™ Design.

Διάλυμα Ελέγχου OneTouch® Vita®

Το OneTouch® Vita® προορίζεται για χρήση μόνο με τις Ταινίες Μέτρησης OneTouch® Vita®.

Πραγματοποιήστε μέτρηση με το διάλυμα ελέγχου:

 • Για να εξασκηθείτε στη διαδικασία μέτρησης χωρίς να χρησιμοποιήσετε αίμα.
 • Μία φορά την εβδομάδα.
 • Κάθε φορά που ανοίγετε ένα νέο φιαλίδιο ταινιών μέτρησης OneTouch®.
 • Αν υποψιάζεστε ότι ο μετρητής ή οι ταινίες μέτρησης δεν λειτουργούν σωστά.
 • Έπειτα από επανειλημμένα μη αναμενόμενα αποτελέσματα μετρήσεων σακχάρου στο αίμα.
 • Αν ο μετρητής πέσει κάτω ή υποστεί βλάβη.

 

Ένα αποτέλεσμα μέτρησης με διάλυμα ελέγχου που είναι εντός του προβλεπόμενου εύρους τιμών, όπως αναγράφεται στο φιαλίδιο, σας δείχνει ότι ο μετρητής και οι ταινίες μέτρησης λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους και ότι εκτελείτε σωστά τις μετρήσεις

 • Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε το ένθετο συσκευασίας.
 • Το φιαλίδιο περιέχει επαρκή ποσότητα για 75 μετρήσεις.
 • Συμβουλευτείτε τον Οδηγό Χρήστη του Μετρητή OneTouch® για διεξοδικές οδηγίες για τη μέτρηση με διάλυμα ελέγχου.

Αποθήκευση και Χειρισμός Διαλύματος Ελέγχου:

 • Απορρίψτε 3 μήνες μετά το άνοιγμα.
 • Σημειώνετε στο φιαλίδιο την ημερομηνία απόρριψης.
 • Μη χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.
 • Αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες κάτω των 30°C (86°F).
 • Μη διατηρείτε στο ψυγείο.

Προφυλάξεις:

Μόνο για διαγνωστική χρήση in vitro.
Ανακινήστε καλά το φιαλίδιο πριν από κάθε χρήση.