Σημαντική ενημέ ρωση σχετικά με τις πλαστές ταινίες μέτρησης σακχά ρου  OneTouch® Ultra® στην Ελλάδα
 

 
Νέα ενημέρωση: 2 Ιανουαρίου 2013

 

Εάν χρησιμοποιείτε, συστήνετε, διανέμετε ή πουλάτε ταινίες μέτρησης σακχάρου OneTouch® Ultra® θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι πρόσφατα εντοπίσαμε πλαστές ταινίες μέτρησης σακχάρου OneTouch® Ultra® στην Ελλάδα.

Οι πλαστές ταινίες μέτρησης σακχάρου που εντοπίστηκαν δεν είναι αυθεντικές και δεν κατασκευάζονται από τη LifeScan.

Πιθανοί κίνδυνοι για τους ασθενείς

Ο εργαστηριακός έλεγχος που έγινε από τη LifeScan σε δείγματα αυτών των πλαστών ταινιών, έδειξε ότι δεν είναι αξιόπιστες, καθώς δίνουν υψηλής κλινικής σημαντικότητας ανακριβή αποτελέσματα μετρήσεων. Η LifeScan δεν είναι δυνατό να διασφαλίσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία αποτελεσμάτων μέτρησης γλυκόζης αίματος από προϊόντα που δεν έχει κατασκευά σει. Η χρήση αυτών των πλαστών ταινιών μέτρησης σακχάρου θα μπορούσε να δώσει ανακριβή αποτελέσματα, που θα οδηγήσουν σε ακατάλληλο θεραπευτικό σχήμα. Για παράδειγμα, θεραπεία με ινσουλίνη που βασίζεται σε ανακριβείς τιμές γλυκόζης αίματος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη ή θάνατο.

Πώς θα αναγνωρίσετε τις πλαστές ταινίες μέτρησης OneTouch® Ultra®

Οι πλαστές ταινίες μέτρησης που έχουμε εντοπίσει και η συσκευασία τους, μπορούν να αναγνωριστούν από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Από τον αριθμό παρτίδας:

 

 • Όλες οι ταινίες μέτρησης OneTouch®Ultra® (συσκευασίες των 50), που φέρουν τους παρακάτω αριθμούς παρτί δας, είναι πλαστές:
  

  32428691     3268762     3243186  
  3228064     32286321     353885711500 (προστέθηκε το Δεκέμβριο του 2012)
 • Ο αριθμός παρτίδας βρίσκεται επάνω στο χάρτινο κουτί αλλά και στο φιαλίδιο.

 

Από τον αριθμό παρτίδας & πρόσθετα χαρακτηριστικά ( προστέθηκαν τον Δεκέμβριο 2012)

Οι ταινίες μέτρησης OneTouch® Ultra® (συσκευασίες των 50) με αριθμό παρτίδας 3275176 είναι πλαστές, εφόσον φέρουν επίσης τα παρακάτω πρόσθετα χαρακτηριστικά:

 
 • Ταινία ασφαλείας στο κουτί: Το σύ μβολο «®» εμφανίζεται δίπλα στην λέξη «LifeScan®»  πάνω στην ταινία  ασφαλε ίας.  Σε όλες τις γνή σιες ταινίες μέτρησης OneTouch®  Ultra®, το σύμβολο «®» δεν εμφανίζεται δίπλα στην λέξη  «LifeScan».

 • Φιαλίδιο: Ο κωδικός βαθμονόμησης δεν είναι « 25 ».Όλες οι γνήσιες ταινίες μέτρησης OneTouch® Ultra®  έχουν τον κωδικό «25».

 • Ταινίες μέτρησης: Το σύμβολο γνησιότητας OneTouch® εμφανίζεται με την μορφή χάρτινης ετικέτας πάνω στην ταινία. Στις γνήσιες ταινίες, το σύμβολο γνησιότητας OneTouch®  είναι απευθείας τυπωμένο πάνω στην ταινία και δεν μπορεί να αποκολληθεί.

   

  Σημείωση: Ο αριθμός παρτίδας 3275176  αντιστοιχεί σε γνήσιο αριθμό παρτίδας και γι’ αυτόν το λόγο είναι σημαντικό να ελέγξετε όλες τις ταινίες μέτρησης με αυτό τον αριθμό παρτίδας, για τα παραπάνω πρό σθετα χαρακτηριστικά  που έχουν εντοπιστεί, έτσι ώστε να επιβεβαιώσετε ότι έιναι πλαστές.

   

Τι θα πρέπει να κάνετε

Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά τα αποθέματά σας σε ταινίες μέτρησης OneTouch® Ultra®. Οι ασθενείς που έχετε στην κατοχή σας πλαστές ταινίες μέτρησης, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως να τις χρησιμοποιείται και να προχωρήσετε στην αντικατάστασή τους με αυθεντικές ταινίες μέτρησης OneTouch®Ultra®. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε το θεράποντα ιατρό σας, για να αξιολογήσει τι επιπτώσεις μπορεί να έχει το θεραπευτικό σχήμα που λαμβάνετε.

Εάν καταλήξετε στο ότι έχετε στην κατοχή σας πλαστές ταινίες μέτρησης, ή χρειάζεστε βοήθεια παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη LifeScan, καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 800 11 78 888 (Γραμμή χωρίς χρέωση).

Πώς η LifeScan αντιμετωπίζει το θέμα αυτό

Η LifeScan συνεργάζεται στενά με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για να προληφθεί η εισαγωγή πλαστών ταινιών μέτρησης στην Ελλάδα. Εφιστούμε την προσοχή σε διανομείς, εμπόρους, επαγγελματίες υγείας και ασθενείς σχετικά με το θέμα.

Η ενημέρωση μπορεί να βρεθεί στο δικτυακό τόπο: www.GenuineOneTouch.com. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα, για σημαντικές ενημερώσεις που μπορεί να εκδοθούν στο μέλλον σχετικά με πλαστά προϊόντα.

Εάν έχετε ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τις ταινίες μέτρησης OneTouch® Utlra®, παρακαλούμε επικοινωνή στε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 800 11 78 888 (Γραμμή χωρίς χρέωση).

 

 

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Δημόπουλος
LifeScan Business Unit Manager Greece