Ποιες είναι οι ενδείξεις και τα συμπτώματα του διαβήτη?

Διαβήτης τύπου 1
Ο διαβήτης τύπου 1 συχνά εμφανίζεται ξαφνικά και μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως είναι τα εξής:

 • Μη φυσιολογική δίψα και ξηροστομία
 • Συχνή ενούρηση
 • Έλλειψη ενέργειας και υπερβολική κόπωση
 • Σταθερό αίσθημα πείνας
 • Αιφνίδια απώλεια βάρους
 • Θαμπή όραση

Ο διαβήτης τύπου 1 διαγιγνώσκεται από τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης αίματος, παρουσία ορισμένων από τα παραπάνω συμπτώματα.

Διαβήτης τύπου 2
Τα συμπτώματα1 του διαβήτη τύπου 2 περιλαμβάνουν:

 • Συχνή ενούρηση
 • Υπερβολική δίψα
 • Υπερβολική πείνα
 • Θαμπή όραση
 • Έλλειψη ενέργειας και υπερβολική κόπωση

Πολλά άτομα με διαβήτη τύπου 2 δεν έχουν επίγνωση της κατάστασής τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή τα συμπτώματα συνήθως δεν είναι τόσο εμφανή όσο αυτά του διαβήτη τύπου 1, και μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι να εντοπιστούν.
1. IDF Diabetes Atlas (7th Ed.) (2015). Brussels, Belgium: International Diabetes Federation.

4.625
από 8 ψήφους.